Bzovská Lehôtka v Roku Sedembolestnej Panny Márie - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
Pre ducha > Rok Sedembolestnej

                       MODLITBOVÉ STRETNUTIE ZO SEDEMBOLESTNOU
                                                   PANNOU MÁRIOU            

Rozmýšľajúc nad tým, ako začať článok na tému „Modlitbové stretnutie zo Sedembolestnou Pannou Máriou“ , ktoré sa budú konať každý piatok o 18hod - po celý rok - na Bzovskej Lehôtke v kaplnke zasvätený Sedembolestnej PM  /už sme začali od 7.ferbr.2014 / ma napadla myšlienka, že: „Ako inak začať, ak nie mojou obľúbenou Marianskou piesňou?“
Citujem:
„Pokojne, do ticha modlitba znie, že Pán je tu s nami, nad nami stále bdie.
Ty Matka vieš, o čo prosím Pána s Tebou, milosť mať vždy vedieť povedať Tvoje FIAT
Chcem s Tebou modliť sa, prosiť, ďakovať. Žiť láskou, tou láskou všetkých milovať.“

Budem úprimná – neviem sa sama doma modliť ruženec a ani iné predpísané modlitby
a preto si veľmi rada spievam náboženské piesne a samozrejme aj Marianské – a takouto formou sa modlím. Pri hudbe sa snažím viac si uvedomovať, čo Mária pre nás urobila. Povedala Bohu „FIAT“ – svoje ÁNO ...
Povedať Bohu „ÁNO“ nehovoria iba kňazi a rehoľníci – ale i každí jeden z nás, ktorí sa vyberie cestou Ježiša Krista. Je to síce veľmi náročná cesta, plná zodpovedností a nepochopenia od iných ľudí– ale keď si pomyslíme, že čo pre nás Kristus urobil bez toho, že by sme sa na tom nejakou drobnosťou podieľali, mi behá mráz po chrbte?
V duchu si položím otázku: „Čo som ja - osobne - urobila preto, aby som bola neskutočne milovaná Bohom a obdarená toľkými darmi??? Čím som si zaslúžila jeho prejav lásky  - obetu na kríži, prijatie toľkej bolesti a umučenia, len preto , že mu záleží na mojej spáse...???
Nie som mu tak trochu dlžná povedať mu svoje„ÁNO“ a snažiť sa žiť svoj život spolu s ním?!  
Zo zahanbením si musím priznať, že som mu to skutočne dlžná. Veď mi dal viac ako všetko – okrem svojej milosrdnej LÁSKY mi dal aj Nebeskú Matku.
A nedal ju iba mne- dal nám ju nám všetkým. Každému osobitne...

Rok 2014 je zasvätený Sedembolestnej Panne Márie. Cirkev nás učí, že Panna Mária bola vzatá do neba a niektorými udalosťami sa nám dáva osobne poznať.
Veriaci človek nemusí Pannu Máriu vidieť, aby zistil, že úprimná modlitba sv.ruženca skutočne pomáha. Lenže ja, aj keď verím, že modlitba sv.ruženca je silná zbraň, i napriek tomu môj vzťah k Nebeskej Matke je biedny. Verím, že v nebi máme Nebeskú Matku, zaspievam marianské piesne, aj sa sem-tam pomodlím, ale to je všetko. Mám to len v sebe zakódované ako nejakú skutočnosť PM, ktorú ma naučili pri výchove moji rodičia. Nič viac. Ten úprimný vzťah mňa, ako božieho dieťaťa k Nebeskej Matke mi chýba...
Náš pán farár ACG, nás členov FPR zo Bzovskej Lehôtky v polovičke januára vyzval, aby sme nad niečím porozmýšľali, ako si viac uctiť PM - v našej dedine -  či výzdobou, príp. nejakými modlitbami k PM, nakoľko je naša kaplnka zasvätená Sedembolestnej. Ja som sa neplánovala angažovať sa do nejakej aktivity a tvárila som sa, že sa ma to netýka, lebo som dosť vyťažená v iných aktivitách - ale „ten hore“ to rozhodol inak. Čo už, musím vnútorný hlas poslúchať, lebo ma to aj tak nenechá na pokoji... 
Pomáham pri príprave piatkových modlitbových stretnutí zo Sedembolestou PM a tak si pomaly budujem vzťah k Nebeskej Matke. Moja modlitba, kde som prosila Boha, aby môj vzťah k Márii nejako vylepšil, sa zrazu začína stávať skutočnosťou. Niektorí sa snažia poskytnúť nejaké materiály a ja sa snažím im to dať do kopy tak, aby to bolo aktuálne k danej téme. Je to síce pre mňa povinnosť navyše, ale považujem to za úžasnú milosť od Boha, že práve mňa vnútorne nenechá na pokoji a „prinútil“ ma pomôcť domácim... Možno právne toto je moja cesta k Márii – bez nútenia, bez šomrania, bez pripomienok a výhovoriek...
Teším sa modlitbové stretnutia, pretože každé stretnutie sa začína Hymnou „Ó Mária bolestivá“, má svoju tému, ktorá je každý týždeň iná,  svoj úmysel za koho sa budeme modliť, čítanie zo sv.písma /z knihy života/, rozjímanie, modlitby, piesne – a hlavne naše srdcia, ktoré sa túžia priblížiť našej Nebeskej Matke a byť pri nej pod ochranou ako„doma v obývačke“.
Mne osobne sa veľmi páči ruženec Sedembolestnej PM, ktorí sa modlíme všetci prítomní a to takým štýlom, že modlitbu „Zdravas Mária...“ – čiže jedno zrnko na sv.ruženci sa modlí niekto iní – tak že každí jeden z nás, si tú modlitbu sám odovzdáva Márii.
Ja mám po modlitbovom stretnutí vo svojej duši pokoj, ktorí mi pri svojich povinnostiach veľmi často chýba...
Preto vás všetkých, v mene farníkov Bzovskej Lehôtky chcem pozvať: „Pridajte sa k nám a prežite spolu s nami tú atmosféru farskej rodiny pri rozjímaní  o Máriinej neskutočnej láske k Bohu a k ľuďom, viac si uvedomovať sedem mečom v jej srdci ,pritom sa posilniť jej láskou a vyprosovať si milosti pre seba a svojich blízkych. Využime šancu, že rok 2014 je zasvätený Sedebolestnej PM a prosme Máriu, aby nás učila tak, ako učila svojho Syna Ježiša, kráčať správnou cestou do neba a nebáť sa povedať jej to, čo povedal blahosl.J.P.II – „TOTUS TUUS, MÁRIA“ – CELÝ TVOJ, MÁRIA !!!...                            
                                                                                                                                ZTNávrat na obsah