2023 Foto - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

2023 Foto

Foto
Procesia Božieho Tela 2023
Deti "posielajú Ducha Svätého do sveta" 2023
Opravy kostola v Sáse
Odpust Božieho milosrdenstva Pliešovce 2023
Veľkonočné trojdnie Sása 2023
Novoročný koncert Sása 2023
Návrat na obsah