Opravy Pliešovce - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
Správy
Pliešovce: zbierka na opravy kostola – dlažby na chóre, krytiny na streche, náterov na strechách nad zvonmi, ktoré je nevyhnutné urobiť ešte v tomto roku a na výmenu okna na chóre. Peňažne dary bude evidovať p. kostolníčka. Pán Boh zaplať.
p. Ježíková 20 €, p. Červeňáková Mária 20 €, p. Strhárska Blanka 100 €, r. Holeková 20 €, bohuznáma 50 €, p. Kyseľová Anna 20 €, p. Ratkovská Helena 20€, r. Ľuptáková 30 €, r. Gughová 50€, p. Vatra 20 €, p. Kuzma 50 €, r. Volfinauová 30 €, r. Guľášová 50 €, p. Černota 50 €, p. Šepetková 20 €, p. Malatincová 20 €, p. Matejka 30 €, p. Pohorelcová 50 €, r. Kružliaková st. 30 €, p. Nohavičková 30 €, r. Pálková 20 €, bohuznáma 40 €, r. Kyseľová-Bodžárová 100 €, p. Chobodová 20 €, r. Soboňová 40 €, r. Pohorelcová 50 €, r. Červeňáková 20 €, p. Kutlák Ján 30€, p. Michalovská 50€, p. Macková 30€, bohuznáma 50€, r. Akurátna 30€, r. Parobková 40€, p. Filčíková 20€
Ružencové bratstvo Pliešovce 50€, p. Halaj 30€, r. Žitniaková 20€, r. Macková-Špániková 20€, r. Sterculová  50€, p. Nohovičková 20€
Návrat na obsah