Opravy Pliešovce - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Správy
Pliešovce: zbierka na opravy kostola – dlažby na chóre, krytiny na streche, náterov na strechách nad zvonmi, ktoré je nevyhnutné urobiť ešte v tomto roku a na výmenu okna na chóre. Peňažne dary bude evidovať p. kostolníčka. Pán Boh zaplať.
p. Ježíková                              20,-
p. Červeňáková Mária              20,-
p. Strhárska Blanka                100,-
p. Holeková                             20,-
Bohu známa                             50,-
p. Kyseľová Anna                     20,-
p. Ratkovská Helena                 20,-
p. Ľupták                                 30,-
pp.René a Ľubomíra Gughovci   50,-
p. Kuzma                                 50,-
p. Vatra                                   20,-
p. Volfinauová                          30,-

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky