Opravy Pliešovce - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Správy
Pliešovce: zbierka na opravy kostola – dlažby na chóre, krytiny na streche, náterov na strechách nad zvonmi, ktoré je nevyhnutné urobiť ešte v tomto roku a na výmenu okna na chóre. Peňažne dary bude evidovať p. kostolníčka. Pán Boh zaplať.
p. Ježíková                             20,-
p. Červeňáková Mária           20,
p. Strhárska Blanka             100,-
r. Holeková                            20,-
  Bohu známa                        50,-
p. Kyseľová Anna                  20,-
p. Radkovská Helena             20,-
r. Ľuptáková                           30,-
r. Gughová                             50,-
p. Vatra                                  20,-
p. Kuzma                               50,-
r. Volfinauová                        30,-
r. Guľášová                            50,-
p. Černota                              50,-
p. Šepetková                          20,-
p. Malatincová                       20,-
p. Matejka                              30,-
p. Pohorelcová                       50,-
r. Kružliaková st.                    30,-
p. Nohavičková 30,-


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky