Video - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
Jasličková pobožnosť v Sáse 25.12.2016
Dobrá novina s biskupom. Vystupenie deti z nasej farnosti. December 2016 v Detve.
Návrat na obsah