Udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Udalosti

Foto > 2017
Miništrantská chata
Vianoce v Sáse
Vianoce v Pliešovciach
Návšteva sv. Mikuláša vo farnosti
Odpust sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse 2017
Farská pút 2017 album 1
Púť do Poľska 2017 album 2
Púť do Poľska 2017 album 3 fotky pútnikov
Miništranti na splave Hrona
Brigáda na fare
Procesia Božieho Tela
Prvé sv. prijímanie všetký fotky
Prvé sv. prijímanie
Odpust Božieho milosrdenstva v Pliešovciach
Večer milosrdenstva v Pliešovciach
Veľkonočný pondelok
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočná vigília
Veľký piatok
Zelený štvrtok
Farský ples 2017
Miništrantská chata 2.-4.01.2017
Návrat na obsah