prijímanie - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

prijímanie

Pre ducha > Sviatosti

Prvé sväté prijímanie

Príprava detí

Rodičia, ktorí chcú svoje deti priviesť k Prvému sv. prijímaniu, majú možnosť urobiť tak prostredníctvom katechétu, ktorý vyučuje deti náboženstvo. V treťom ročníku obyčajne prebieha táto príprava spoločne v škole (v základnom rozmere) a potom bezprostredne vo farnosti. U nás to bývajú stretnutia podľa plánu.


Príprava dospelých

Dospelí, ktorí boli pokrstený v detstve, ale nedostali katechetickú výchovu, sa môžu pripraviť na birmovanie a prijatie Eucharistie. Táto príprava vyžaduje určitý čas, počas ktorého má postupne rásť v krste prijatá viera, má vyzrievať a plne sa zakoreniť.


Túto prípravu je možné začať kedykoľvek. Podmienkou je úprimná, vedomá a dobrovoľná túžba prijať tieto sviatosti. Podobne, ako pri krste dospelých, aj v tomto prípade platí zásada, že dospelý o to žiada vo farnosti, v ktorej býva. (Pozri členenie farností podľa bydliska tu.)


Z vážnej a rozumnej príčiny sa však môže obrátiť na ktoréhokoľvek kňaza, ktorému dôveruje a ten mu pomôže začať s prípravou.


Návrat na obsah