clenovia - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
Predseda - farár

členovia:
Anna Fusková
Vladimír Brodniansky
Lívia Kmeťová
Marián Kuzma
Návrat na obsah