Pliešovce - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Pliešovce

Ružencové spoločenstvo
Pliešovce
Živý ruženec
Ruža 1

1 Simanová Mária
2 Žitniaková Mária
3 Nohavičková Mária
4 Malatincová Margita
5 Adamčáková Emília
6 Kružliaková Lucia
7 Volfinauová Anna
8 Strhárska Blanka
9 Parobková Anna
10 Červeňáková Soňa
11 Kružliak Jozef
12 Kružliaková Vlasta
13 Kružliak Peter
14 Chobodová Mária
15 Červeňáková Viera
16 Strhárska Emília
17 Vatra Ján
18 Cútová Veronika
19 Pálková Katarína
20 Kmeťová Mária
21 Holeková Anna

Návrat na obsah