Sv. Mikuláš v Sáse - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Sv. Mikuláš v Sáse

Foto > 2011

S
v.

M
i
k
u
l
á
š


v
o


f
a
r
n
o
s
t
i

Návrat na obsah