Duch Svätý - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Duch Svätý

Pre ducha > Našé modlitby

Modlitba k Svätému Duchu sv. Symeona Nového Teológa

Príď, pravé svetlo;
Príď, večný život;
Príď, skryté tajomstvo;
Príď, poklad bez mena;
Príď, neustávajúca radosť;
Príď, nezapadajúce svetlo;
Príď, nádej, ktorá zachráni všetkých;
Príď, vzkriesenie mŕtvych;
Príď, Mocný, ktorý napĺňaš, premieňaš a meníš všetky veci svojou vôľou;
Príď, nevädnúci veniec;
Príď, dych života a útecha môjho skromného srdca;
Príď, naplň nás Božou prítomnosťou;
Príď a urob naše telá Božími chrámami;
Príď, naplň nás silou zvíťaziť,
Príď, obnov v nás Boží obraz;
Príď, posilni našu vieru;
Príď a posilni nás hovoriť a konať pre teba vo svete;
Príď, odpusť naše hriechy;
Príď, vdýchni do nás Boží život – nesmrteľný a večný;
Príď, Svätý Duchu, príď!


Preložil: Daniel Černý.


Príď Duchu Svätý, ty zástanca chudobných, ty zástanca utlačaných. Príď Ty svetlo večnej pravdy. Príď, Ty láska, ktorá bola vyliata do našich sŕdc. Prichádzaj každodenne, nanovo a prichádzaj vždy viac. Dôverujeme Ti. Čomu by sme inak mohli dôverovať? Milujeme Ťa, lebo ty sám si láska. V Tebe máme Boha za svojho Otca, lebo ty v nás voláš: Abba, Otče!
Ďakujeme ti, ty Oživovateľ, ty Svätý Duch, že v nás prebývaš, že ty sám si chcel byť v nás pečaťou živého Boha, pečaťou, že sme jeho vlastníctvom. Ostávaj pri nás. Neopusť nás. Neopusť v trpkom boji života. Ani na konci, keď nás všetko opustí. Príď, Duchu Svätý! Duchu svätý, ktorý si zostúpil na apoštolov, oživ, posilni, upevni našu vieru, aby sme ju slovom, skutkom vyznávali a podľa nej aj žili. Duchu Svätý, daj nech sa nenávisť premení v lásku, bolesť v radosť, aby sme raz i my boli pripočítaní k zástupu, ktorý bez prestania bude prespevovať: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Daj viery, daj pobožnosti, silu umu a múdrosti, daj nám hriechov oplakanie a vo viere zotrvanie /JKS 216/

Litánie k Duchu Svätému

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...
 1. Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho
     služobníka!                                                                                                                 Buď zvelebený

 2. Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!
 3. Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!

 4. Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!

 5. Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!

 6. Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!

 7. Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!

 8. Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť!

 9. Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha-duše!

10. Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!

11. Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!

12. Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia!

13. Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využivať drahocenný čas!

14. Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!

15. Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočita, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!

16. Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!

17. Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas!

18. Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným!

19. Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!

20. Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!

21. Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespominať!

22. Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!

23. Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby!

24. Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!

25. Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!

26. Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!

27. Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!

28. Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha.

                                                                                                                              Amen.


Różaniec do Ducha Świętego
TAJEMNICE
1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1, 35)
2. Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (Mt 3, 16)
3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4, 1)
4. Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku (Dz 2, 2)
5. Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1Kor 3, 16)

PRZY KAŻDEJ TAJEMNICY
Na małych paciorkach 7 razy
W. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
O. I zapal w nich ogień Twojej miłości.
Na dużych paciorkach 1 raz
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NA ZAKOŃCZENIE:
Chwała Ojcu. (3 razy)
Wierzę w Boga Ojca.

Act of Consecration to the Holy Spirit
On my knees before the great multitude of heavenly witnesses, I offer myself soul and body to Thee, Eternal Spirit of God. I adore the brightness of Thy purity, the unerring keenness of Thy justice, and the might of Thy love. Thou art the Strength and Light of my soul. In Thee I live and move and am. I desire never to grieve Thee by unfaithfulness to grace, and I pray with all my heart to be kept from the smallest sin against Thee. Mercifully guard my every thought and grant that I may always watch for Thy light and listen to Thy voice and follow Thy gracious inspirations. I cling to Thee and give myself to Thee and ask Thee by Thy compassion to watch over me in my weakness. Holding the pierced Feet of Jesus and looking at His Five Wounds and trusting in His Precious Blood and adoring His opened Side and stricken Heart, I implore Thee Adorable Spirit, helper of my infirmity, so to keep me in Thy grace that I may never sin against Thee. Give me grace O Holy Spirit, Spirit of the Father and the Son, to say to Thee always and everywhere, Speak Lord, for Thy servant heareth. Amen.

Come Holy Spirit

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created. And You shall renew the face of the earth.

O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.

Come Holy Spirit, Creator Blest (Veni, Creator Spiritus)
Come, Holy Spirit, Creator blest,
and in our souls take up Thy rest;
come with Thy grace and heavenly aid
to fill the hearts which Thou hast made.
O comforter, to Thee we cry,
O heavenly gift of God Most High,
O fount of life and fire of love,
and sweet anointing from above.

Thou in Thy sevenfold gifts are known;
Thou, finger of God's hand we own;
Thou, promise of the Father, Thou
Who dost the tongue with power imbue.

Kindle our sense from above,
and make our hearts o'erflow with love;
with patience firm and virtue high
the weakness of our flesh supply.

Far from us drive the foe we dread,
and grant us Thy peace instead;
so shall we not, with Thee for guide,
turn from the path of life aside.

Oh, may Thy grace on us bestow
the Father and the Son to know;
and Thee, through endless times confessed,
of both the eternal Spirit blest.

Now to the Father and the Son,
Who rose from death, be glory given,
with Thou, O Holy Comforter,
henceforth by all in earth and heaven. Amen.

Litany of the Holy Spirit

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.
Father all powerful, have mercy on us
Jesus, Eternal Son of the Father, Redeemer of the world, save us.
Spirit of the Father and the Son, boundless life of both, sanctify us.
Holy Trinity, hear us

Holy Spirit, Who proceedest from the Father and the Son, enter our hearts.
Holy Spirit, Who art equal to the Father and the Son, enter our hearts.

Promise of God the Father, have mercy on us.
Ray of heavenly light, have mercy on us
Author of all good, have mercy on us
Source of heavenly water, have mercy on us
Consuming fire, have mercy on us
Ardent charity, have mercy on us
Spiritual unction, have mercy on us
Spirit of love and truth, have mercy on us
Spirit of wisdom and understanding, have mercy on us
Spirit of counsel and fortitude, have mercy on us
Spirit of knowledge and piety, have mercy on us
Spirit of the fear of the Lord, have mercy on us
Spirit of grace and prayer, have mercy on us
Spirit of peace and meekness, have mercy on us
Spirit of modesty and innocence, have mercy on us
Holy Spirit, the Comforter, have mercy on us
Holy Spirit, the Sanctifier, have mercy on us
Holy Spirit, Who governest the Church, have mercy on us
Gift of God, the Most High, have mercy on us
Spirit Who fillest the universe, have mercy on us
Spirit of the adoption of the children of God, have mercy on us

Holy Spirit, inspire us with horror of sin.
Holy Spirit, come and renew the face of the earth.
Holy Spirit, shed Thy light in our souls.
Holy Spirit, engrave Thy law in our hearts
Holy Spirit, inflame us with the flame of Thy love.
Holy Spirit, open to us the treasures of Thy graces
Holy Spirit, teach us to pray well.
Holy Spirit, enlighten us with Thy heavenly inspirations.
Holy Spirit, lead us in the way of salvation
Holy Spirit, grant us the only necessary knowledge.
Holy Spirit, inspire in us the practice of good.
Holy Spirit, grant us the merits of all virtues.
Holy Spirit, make us persevere in justice.
Holy Spirit, be Thou our everlasting reward.

Lamb of God, Who takest away the sins of the world, Send us Thy Holy Spirit.

Lamb of God, Who takest away the sins of the world, pour down into our souls the gifts of the Holy Spirit.

Lamb of God, Who takest away the sins of the world, grant us the Spirit of wisdom and piety.

V. Come, Holy Spirit! Fill the hearts of Thy faithful, R. And enkindle in them the fire of Thy love.

Let Us Pray
Grant, 0 merciful Father, that Thy Divine Spirit may enlighten, inflame and purify us, that He may penetrate us with His heavenly dew and make us fruitful in good works, through Our Lord Jesus Christ, Thy Son, Who with Thee, in the unity of the same Spirit, liveth and reigneth forever and ever. R. Amen.

Novena to the Holy Spirit

Friday after Ascension Thursday thru Saturday, the Vigil of Pentecost

This is the prototype of all novenas. It commemorates the nine days between the Ascension of Our Lord and the descent of the Holy Spirit on the first Pentecost Sunday. During this time Our Lady and the twelve Apostles prayed in the Cenacle for the coming of the Paraclete. Our Lord Himself instituted this novena, and it is celebrated every year by the whole Church.

Primary Intention: Like the Apostles, we pray that the Holy Spirit will come into our lives and set the Church and faithful on fire with true Apostolic zeal.

Secondary Intention: On Pentecost Sunday every year, we renew our consecration to Jesus through Mary as prescribed by Saint Louis Marie de Montfort. On this solemn occasion, we pray that we may be true to our consecration and live it ever more faithfully during the year to come. Every member of the Crusade should feel that he or she has a special obligation to make this novena.

Form for the novena: State the intentions given above, and then open your heart to God the Holy Spirit in this prayer:

O Holy Spirit, O my God, I adore Thee, and acknowledge, here in Thy divine presence, that I am nothing and can do nothing without Thee. Come, great Paraclete, Thou father of the poor, Thou comforter the best, fulfill the promise of our blessed Savior, Who would not leave us orphans, and come into the mind and the heart of Thy poor, unworthy creature, as Thou didst descend on the sacred day of Pentecost on the holy Mother of Jesus and on His first disciples. Grant that I may participate in those gifts which Thou didst communicate to them so wonderfully, and with so much mercy and generosity. Take from my heart whatever is not pleasing to Thee, and make of it a worthy dwelling-place for Thyself. Illumine my mind, that I may see and understand the things that are for my eternal good. Inflame my heart with pure love of Thee, that I may be cleansed from the dross of all inordinate attachments, and that my whole life may be hidden with Jesus in God. Strengthen my will, that I may be made comformable to Thy divine will, and be guided by Thy holy inspirations. Aid me by Thy grace to practice the divine lessons of humility, poverty, obedience, and contempt of the world, which Jesus taught us in His mortal life.

Oh, rend the heavens, and come down, consoling Spirit! that inspired and encouraged by Thee, I may faithfully comply with the duties of my state, carry my daily cross most patiently, and endeavor to accomplish the divine will with the utmost perfection. Spirit of love! Spirit of purity! Spirit of peace! Sanctify my soul more and more, and give me that heavenly peace which the world cannot give. Bless our Holy Father the Pope, bless the Church, bless our bishops, our priests, all Religious Orders, and all the faithful, that they may be filled with the spirit of Christ and labor earnestly for the spread of His kingdom.

O Holy Spirit, Thou Giver of every good and perfect gift, grant me, I beseech Thee, the intentions of this novena. May Thy will be done in me and through me. Mayest Thou be praised and glorified forevermore! Amen.

Pentecost Sunday Sequence
Come, O Holy Spirit, come! From Your bright and blissful Home Rays of healing light impart. Come, Father of the poor, Source of gifts that will endure Light of ev'ry human heart.

You of all consolers best, Of the soul most kindly Guest, Quick'ning courage do bestow.

In hard labor You are rest, In the heat You refresh best, And solace give in our woe.

O most blessed Light divine, Let Your radiance in us shine, And our inmost being fill.

Nothing good by man is thought, Nothing right by him is wrought, When he spurns Your gracious Will.

Cleanse our souls from sinful stain, Lave our dryness with Your rain, Heal our wounds and mend our way.

Bend the stubborn heart and will, Melt the frozen, warm the chill, Guide the steps that go astray.

On the faithful who in You, Trust with childlike piety, Deign Your sevenfold gift to send.

Give them virtue's rich increase, Saving grace to die in peace, Give them joys that never end. Amen. Alleluia.

Prayer for Enlightenment
O Holy Spirit, divine Spirit of light and love, I consecrate to Thee my understanding, my heart and my will, my whole being for time and for eternity. May my understanding be always obedient to Thy heavenly inspirations and the teachings of the holy Catholic Church, of which Thou art the infallible Guide; may my heart be ever inflamed with love of God and of my neighbor; may my will be ever conformed to the divine will, and may my whole life be a faithful following of the life and virtues of Our Lord and Savior Jesus Christ, to whom with the Father and Thee be honor and glory for ever. Amen.

Prayer for the Gifts of the Holy Spirit
Holy Spirit, divine Consoler, I adore You as my true God, with God the Father and God the Son. I adore You and unite myself to the adoration You receive from the angels and saints.

I give You my heart and I offer my ardent thanksgiving for all the grace which You never cease to bestow on me.

O Giver of all supernatural gifts, who filled the soul of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with such immense favors, I beg You to visit me with Your grace and Your love and to grant me the gift of holy fear, so that it may act on me as a check to prevent me from falling back into my past sins, for which I beg pardon.

Grant me the gift of piety, so that I may serve You for the future with increased fervor, follow with more promptness Your holy inspirations, and observe your divine precepts with greater fidelity.

Grant me the gift of knowledge, so that I may know the things of God and, enlightened by Your holy teaching, may walk, without deviation, in the path of eternal salvation.

Grant me the gift of fortitude, so that I may overcome courageously all the assaults of the devil, and all the dangers of this world which threaten the salvation of my soul.

Grant me the gift of counsel, so that I may choose what is more conducive to my spiritual advancement and may discover the wiles and snares of the tempter.

Grant me the gift of understanding, so that I may apprehend the divine mysteries and by contemplation of heavenly things detach my thoughts and affections from the vain things of this miserable world.

Grant me the gift of wisdom, so that I may rightly direct all my actions, referring them to God as my last end; so that, having loved Him and served Him in this life, I may have the happiness of possessing Him eternally in the next.

Amen.

St. Alphonsus Liguori


Prayer for the Help of the Holy Spirit
O God, send forth your Holy Spirit into my heart that I may perceive, into my mind that I may remember, and into my soul that I may meditate. Inspire me to speak with piety, holiness, tenderness and mercy. Teach, guide and direct my thoughts and senses from beginning to end. May your grace ever help and correct me, and may I be strengthened now with wisdom from on high, for the sake of your infinite mercy. Amen.

Saint Anthony of Padua


Prayer for the Indwelling of the Spirit
Holy Spirit, powerful Consoler, sacred Bond of the Father and the Son, Hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your Love so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, Consoler of abandoned souls, and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen.

Saint Augustine of Hippo


Prayer for the Seven Gifts of the Holy Spirit
O Lord Jesus Christ, Who, before ascending into heaven, didst promise to send the Holy Spirit to finish Thy work in the souls of Thy Apostles and Disciples, deign to grant the same Holy Spirit to me, that He may perfect in my soul the work of Thy grace and Thy love. Grant me the Spirit of Wisdom that I may despise the perishable things of this world and aspire only after the things that are eternal, the Spirit of Understanding to enlighten my mind with the light of Thy divine truth, the Spirit of Counsel that I may ever choose the surest way of pleasing God and gaining Heaven, the Spirit of Fortitude that I may bear my cross with Thee, and that I may overcome with courage all the obstacles that oppose my salvation, the Spirit of Knowledge that I may know God and know myself and grow perfect in the science of the Saints, the Spirit of Piety that I may find the service of God sweet and amiable, the Spirit of Fear that I may be filled with a loving reverence towards God, and may dread in any way to displease Him. Mark me, dear Lord, with the sign of Thy true disciples and animate me in all things with Thy Spirit. Amen.

Prayer to the Holy Spirit

Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe in your presence which penetrates all creation. Amen.

OR

Oh Holy Spirit, You are the Third Person of the Blessed Trinity. You are the Spirit of truth, love and holiness, proceeding from the Father and the Son, and equal to Them in all things. I adore You and love You with all my heart. Teach me to know and to seek God, by whom and for whom I was created. Fill my heart with a holy fear and a great love for Him. Give me compunction and patience, and do not let me fall into sin.

Increase faith, hope and charity in me and bring forth in me all the virtues proper to my state of life. Help me to grow in the four cardinal virtues, Your seven gifts and Your twelve fruits.

Make me a faithful follower of Jesus, an obedient child of the Church and a help to my neighbor. Give me the grace to keep the commandments and to receive the sacraments worthily. Raise me to holiness in the state of life to which You have called me, and lead me through a happy death to everlasting life. Through Jesus Christ, our Lord.

Grant me also, O Holy Spirit, Giver of all good gifts, the special favor for which I ask name special petition, if it be for Your honor and glory and for my well being. Amen.

OR

Holy Spirit of light and love, you are the substantial love of the Father and the Son; hear my prayer. Bounteous bestower of most precious gifts, grant me a strong and living faith which makes me accept all revealed truths and shape my conduct in accord with them. Give me a most confident hope in all divine promises which prompts me to abandon myself unreservedly to you and your guidance. Infuse into me a love of perfect goodwill, and act according to God's least desires. Make me love not only my friends but my enemies as well, in imitation of Jesus Christ who through you offered himself on the Cross for all people. Holy Spirit, animate, inspire, and guide me, and help me to be always a true follower of you. Amen.

OR

Breathe into me, Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Move in me, Holy Spirit, that my work, too, may be holy. Attract my heart, Holy Spirit, that I may love only what is holy. Strengthen me, Holy Spirit, that I may defend all that is holy. Protect me, Holy Spirit, that I may always be holy.

Saint Augustine

St. Augustine's Prayer to the Holy Spirit

Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work, too, may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me, then, O Holy Spirit, that I always may be holy. Amen.

To the Holy Spirit
Breathe into me, Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Move in me, Holy Spirit, that my work, too, may be holy. Attract my heart, Holy Spirit, that I may love only what is holy. Strengthen me, Holy Spirit, that I may defend all that is holy. Protect me, Holy Spirit, that I may always be holy. St. Augustine

Veni Creator
Come, O Creator Spirit blest! And in our souls take up Thy rest; Come with Thy grace and heavenly aid, To fill the hearts which Thou hast made. Great Paraclete! To Thee we cry, O highest gift of God most high! O font of life! O fire of love! And sweet anointing from above.

Thou in Thy sevenfold gifts art known, The finger of God's hand we own; The promise of the Father, Thou! Who dost the tongue with power endow.

Kindle our senses from above, And make our hearts overflow with love; With patience firm and virtue high The weakness of our flesh supply.

Far from us drive the foe we dread, And grant us Thy true peace instead; So shall we not, with Thee for guide, Turn from the path of life aside.

Oh, may Thy grace on us bestow The Father and the Son to know, And Thee, through endless times confessed, Of both, the eternal Spirit blest.

All glory while the ages run Be to the Father and the Son Who rose from death; the same to Thee, O Holy Spirit, eternally. Amen.

Duchu Svatý,
kterého nám seslal Kristus, dej mému srdci nadšení, jaké by se neopotřebovalo hned zrána.
Dej mému rozumu světlo, abych porozuměl aspoň tomu, co je pro mě a pro mou rodinu důležité.
Duchu svatý, v němž plni radosti smíme volat „Abba“ – „Otče“, dej, ať poznám cestu, na níž mě chce můj Stvořitel mít.
Nedopusť, aby se pochybnost a nejistota stala mým trvalým průvodcem. Dej, ať v Tvém žáru rozeznávám jasně jak lidský hřích, tak Boží svatost, abych se vždy rozhodoval pro Toho, jenž mě od počátku miluje.
Duchu svatý, prosím Tě též za celou Církev, zvláště však za ty, kteří v ní zaujímají důležitá místa v hlásání Božího slova a ve službě bratřím. Dej své světlo a svou sílu nejen jim, ale i těm, kteří působí v Církvi nenápadně, a vyburcuj ty, kteří se snaží své odpovědnosti za růst Církve vyhnout. Duchu svatý, sestup se svými dary do srdcí těch, kteří trpí v tomto našem světě nespravedlností a pronásledováním.
Ty jsi Láska. Chraň je, aby zlo nespláceli zlem. Vždyť jen láska zvítězí nad nenávistí a každou zlobou.
Maria, Královno Církve,
Pros za nás, jako jsi vyprošovala Ducha svatého prvotní Církvi.
Amen.

Návrat na obsah