Kontakt - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Kontakt


Adresa:
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Sása
Slobody 254/14
  962 62 Sása

tel. (+421) 0-45 381 13 16

e-mail

Peňažné dary na opravy kostolov, fary a rozvoj môžete vyplácať na účet v Slovenskej Sporiteľni  SK78 0900 0000 0000 7162 9025 GIBASKBX
Pán Boh zaplať


IČO farnosti - 31938833
DIČ - 2021347526

Návrat na obsah