Požehnanie semien - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Požehnanie semien

Foto > 2014

Všemohúci Bože, rozsievač a roľník božského slova, ktorý šľachtíš polia našich sŕdc nebeskými nástrojmi, úpenlivo Ťa žiadame, aby si s vzhliadol na tieto semená a sadenice a vypočul naše modlitby.
Prosíme Ťa, vylej hojné požehnanie na polia, do ktorých sa zasejú tieto semená.
Tvojou ochrannou rukou odvráť zúrivosť živlov, aby celá rastlina mohla byť naplnená Tvojím požehnaním, a mohla byť pozbieraná a uskladnená v sýpke, skrze Krista nášho Pána. Amen.

Návrat na obsah