Bzovská Lehôtka - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Bzovská Lehôtka

My > O farnosti

Ďalšou filálkou je Bzovská Lehôtka. Tu žije niečo vyše stovky obyvateľov, ktorí sú skoro všetci rímskokatolíckeho vierovyznania. V Bzovskej Lehôtke je väčšia kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márií. Túto si samotní obyvatelia Bz. Lehôtky v posledných rokoch veľmi pekne opravili a obnovili. Do farnosti Sása patria aj osady bez kostolov : Podskalka a Zábava.

Vznik obce sa predpokladá v 14. storočí. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1524. Založili ju pastieri Bzovíckeho opátstva. Názov obce sa postupne menil z Lehotka (1524), Bzowska Lehota (1786), Bzovská Lehôta (1920) až na dnešný názov Bzovská Lehôtka; maďarsky Bozóklehotka, Bozóklehota, Bozókszabadi. Pôvodne patrila k Hontu. Po roku 1786 bola osada z Hontianskej stolice vyčlenená do stolice Zvolenskej. V roku 1828 mala 48 domov a 417 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali aj naďalej prevažne pastierstvom. V roku 1903 v obci vyhorelo 40 domov. V rokoch 1971 - 1980 obec zaznamenala značný úbytok obyvateľov.
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

GEOGRAFIA

Obec leží na juhu Pliešovskej kotliny. Chotár obce je na pahorkatine s plytkou dolinou Krupinice a severného svahu Krupinskej výšiny. Obec sa vyznačuje nepravou vretenovitou zástavbou. Má ucelený ráz, jej súčasťou sú domy v starom Mlyne a Peničkovom laze.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Počet obyvateľov: 119
Rozloha: 606 ha
Nadmorská výška: 420 m n.m.

Návrat na obsah