Podujatia a udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Podujatia a udalosti

Miništranti
Miništrantská chata na Podskalke 2-3. januára 2013

Traja naši miništranti zo Sásy boli na víkende v Kňazskom seminári v Badíne - 4.-6. novembra 2011.

Miništrantská chata na Podskalke 6-7. januára 2012

Návrat na obsah