Udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
Foto > 2018
Kto si nepraje, aby fotka s jeho tvarou bola zverejnenia, nech nahlási názov albumu a konkrétnu fotku na farský mail. Platné na všetkých fotkách zverejnených po 25.5.2018.
Deň rodiny 2018 #2
Deň rodiny 2018 #1
Procesia Božieho Tela 2018
Sviatok Božieho milosrdenstva v Pliešovciach 2018
Procesia na Sviatok Božieho milosrdenstva 2018
Veľkonočný pondelok 2018
Veľkonočná nedeľa 2018
Veľkonočná vigília 2018
Veľký piatok 2018
Zelený štvrtok 2018
Farský ples 2018
Návrat na obsah