Udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Udalosti

Foto > 2018
Kto si nepraje, aby fotka s jeho tvarou bola zverejnenia, nech nahlási názov albumu a konkrétnu fotku na farský mail. Platné na všetkých fotkách zverejnených po 25.5.2018.
Živý betlehem v Pliešovciach 2018
Jasličková pobožnosť v Sáse 2018
Sv. Mikuláš v Pliešovciach a Sáse 2018
Odpust sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse 2018
Posvätenie kríža na fare v Sáse 2018
20. výročie posvätenia kostola v Pliešovciach 2018
Posvätenie kríža na cintoríne v Pliešovciach 2018
Farská púť do Poľska 2018
Farské dožinky 2018
Nové okno v kostole v Pliešovciach 2018
Odpust Sedembolestnej P.M. na Bzovskej Lehôtke 2018
Montáž kríža na cintoríne v Pliešovciach 2018
Brigáda pri dreve 2018
Príprava miesta pod kríž na cintoríne v Pliešovciach 2018
Inšalácia kríža pri fare 2018
Deň rodiny 2018 #2
Deň rodiny 2018 #1
Procesia Božieho Tela 2018
Sviatok Božieho milosrdenstva v Pliešovciach 2018
Procesia na Sviatok Božieho milosrdenstva 2018
Veľkonočný pondelok 2018
Veľkonočná nedeľa 2018
Veľkonočná vigília 2018
Veľký piatok 2018
Zelený štvrtok 2018
Farský ples 2018
Návrat na obsah