Bzovská L - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Bzovská L

Ružencové spoločenstvo
Bzovská Lehôtka
Živy ruženec - ruža 2 neuplná

1 Feriancová Terézia
2 Ferjancová Mária
3 Vanková Anna
4 Tomašovičová Mária
5 Tomašovičová Marta
6 Tomašovičová Ján
7 Paciga Adam
8 Kmeťová Lívia
9 Sliacka Zuzana
10 Lopušníková Margita

Živý ruženec - ruža 1

1 Meštrák Vladimír
2 Meštráková Anna
3 Meštráková Mária
4 Tušimová Katarína
5 Škodová Mária
6 Lopušníková Mária
7 Tomašovičová Lenka
8 Tomašovičová Angela
9 Tomašovičová Jozef
10 Tomašovičová Helena
11 Tomašovičová Anna
12 Tomašovičová Zuzana
13 Tomašovičová Ján
14 Tomašovičová Helena
15 Tomašovičová Oľga
16 Feriancová Marta
17 Pálková Ľubica
18 Feriancová Veronika
19 Odalošová Zuzana
20 Ferianc Jaroslav

Večný ruženec

1 Sliacka Zuzana
2 Sliacka Natália
3 Sliacky Filip
4 Sliacky Ľubomír

Návrat na obsah