Božie Telo - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Božie Telo

Foto > 2012


V pondelok 4. júna o 17.00 pred kostolom v Sáse bude nácvik procesie Božieho Tela. Prosím o prítomnosť miništrantov, dievčatá z Lupienku zo srdiečka, eRka a prvoprijímajúce. Prosíme, pripravte si na procesiu lupienky z kvetov.


Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi  – vo štvrtok 7. júna (sv. omša o 18.00 a po nej procesia) - pôjdeme s eucharistickou procesiou cez obec Sása. Prosíme o prípravu štyroch oltárikov, pri ktorých sa procesia zastaví. 1. Oltár – pri Herbríkovcoch – téma obilie – pripraví rodina Herbríková;  2. Oltár – pod vŕškom pri hlavnej ceste –  téma chlieb - pripravia farníci z Pliešoviec; 3. Oltár – Pri Fuskovcoch – téma hrozno – pripraví rodina Fusková; 4. Oltár – Pri kostole – téma víno – pripravia farníci zo Bzovskej Lehôtky. Treba pripraviť stôl s obrusom a koberec pred stôl. Na stôl dať obraz, dve sviečky a kríž. Oltár pekne vyzdobte kvetmi s ohľadom na danú tému. (Ak máte možnosť môžete ku oltárom postaviť aj briezky). Dievčatá nech prídu oblečené v krojoch a s košíkmi s lupienkami kvetov.

Návrat na obsah