Udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Udalosti

Foto > 2019
Kto si nepraje, aby fotka s jeho tvarou bola zverejnenia, nech nahlási názov albumu a konkrétnu fotku na farský mail. Platné na všetkých fotkách zverejnených po 25.5.2018.
Púť do Krakowa 2019 #1
Púť do Krakowa 2019 #2
Dožinky 2019
Odpust Sedembolestnej Na Bzovskej Lehôtke 2019
Miništranti v Rumunsku 2019
Procesia Božieho Tela 2019
Odpust Božieho milosrdenstva v Pliešovciach 2019
Veľkonočné trojdnie 2019
Práce na fare 2019
Detský karneval v Sáse 2019
Návrat na obsah