Udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Udalosti

Foto > 2019
Kto si nepraje, aby fotka s jeho tvarou bola zverejnenia, nech nahlási názov albumu a konkrétnu fotku na farský mail. Platné na všetkých fotkách zverejnených po 25.5.2018.
Detský karneval v Sáse 2019
Návrat na obsah