Udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Udalosti

Foto > 2019
Kto si nepraje, aby fotka s jeho tvarou bola zverejnenia, nech nahlási názov albumu a konkrétnu fotku na farský mail. Platné na všetkých fotkách zverejnených po 25.5.2018.
Vianočný koncert v Sáse 2019
Živý betlehem 2019
Narodenie Pána 2019
Rorátne raňajky 2019
Sv. Mikuláš v Sáse 2019
Sv. Mikuláš v Pliešovciach 2019
Tvorivé popoludnie 2019
Odpust sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse
Rodinné hry na koniec tepla 2019
video - Rodinné hry
Púť do Krakowa 2019 #1
Púť do Krakowa 2019 #2
Dožinky 2019
Odpust Sedembolestnej Na Bzovskej Lehôtke 2019
Miništranti v Rumunsku 2019
Procesia Božieho Tela 2019
Odpust Božieho milosrdenstva v Pliešovciach 2019
Veľkonočné trojdnie 2019
Práce na fare 2019
Detský karneval v Sáse 2019
Návrat na obsah