2022 Foto - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

2022 Foto

Foto
Odpust sv. Kataríny Alexandrijskej Sása 2022
Odpust Sedembolestnej Bz. Lehôtka 2022
Procesia Božieho Tela Sása 2022
Odpust Božieho Milosrdenstva Pliešovce 2022
Púť na Butkov 2022
Veľkonočné trojdnie 2022
Návrat na obsah