Saská katolícka mládež - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Saská katolícka mládež

My > Uz historia > SKM


Saská
Katolícka
Mládež

SKM= Saská katolícka mládež
stretávame sa na nácvikoch od februára 2011
v kostole spievame od júna 2011

vedúcou SKM je Kristína Ratkovská ( Kika Ratkovská)

v SKM ďalej spievaju :

Zuzana Luciaková ( Zuzka Luciaková)

Andrea Žitniaková ( Aďa Žitniaková)

Erika Žitniaková

Martin Po
pper
Roman Po
pper
Jana Fusková ( Janka Fusková)

Peter Frnka ( Peťo Frnka)

Alžbeta Kučerová ( Betka Kučerová)

Katarína Ratkovská ( Katka Ratkovská )

Katarína Stanková ( Katka Stanková)

SKM sa pomaly rozrastá o nových členov

...... každý je vítaný

Založenie SKM bolo inšpirované zrazmi katolíckej mládeže ako je Kvetný víkend či Voľnosť na Nevoľnom, kresťanskými kapelami ako je Wetwa, eSPe...
Skratka SKM má po novom až 2 významy a to: prvý je Saská Katolícka Mládež a druhý význam, ktorý vznikol pri jednom z nácvikov je S- Sestry KM- Kamarátsky= Bratia.
Vedúcou a zakladateľkou je Kika Ratkovská, ktorá SKM sprevádza hrou na gitaru. Druhý hudobný  nastroj sú klávesy, za ktorými môžete vidieť Katku Stankovú. Ďalšími členmi SKM sú Zuzka Luciaková, Peťo Frnka, Erika Žitniaková, Aďa Žitniaková, Roman Popper, Martin Popper, Janka Fusková, Betka Kučerová, Andrej Herbrík a Katka Ratkovská. Členovia SKM sú študenti základných, stredných a vysokých škôl.
SKM sa stretáva od februára 2011. Najskôr sme na skúšali u pani Anny Hybskej, ktorej chceme poďakovať nielen za priestory
. Od júla tešíme svojím spevom pána farára na fare.
Prvá omša na ktorej SKM spievalo bola rozlúčková omša s p. farárom Ladislavom Jurčíkom dňa 26.6.2011. Od vtedy sa SKM snaží spievať každú nedeľu cez sväté prijímanie.
1.9.2011 bola v Sáse prvá mládežnícka omša, ktorú odspievalo SKM.
SKM začalo pripravovať vianočný program, ktorý spríjemní a skrášli sväté omše cez vianočné sviatky. Máte sa na čo tešiť.

Návrat na obsah