Miništranti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Miništranti

Miništranti


šéf všetkých miništrantov
Roman Popper

Sása
Pliešovce
Bzovská Lehôtka
Návrat na obsah