Udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Udalosti

Foto > 2020
Kto si nepraje, aby fotka s jeho tvarou bola zverejnenia, nech nahlási názov albumu a konkrétnu fotku na farský mail. Platné na všetkých fotkách zverejnených po 25.5.2018.
Miništranti v hvezdárni 2020
Detská adorácia 2020
Záhradný koncert 30.8.2020
Sv. Mikuláš vo farnosti 6.12.2020
Odpust sv. Kataríny Alexandrijskej 15.11.2020
Návrat na obsah