Rok Sedembolestnej Panny Márie - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
Pre ducha > Rok Sedembolestnej

Modlitba sedembolestného ruženca:

Sedembolestný ruženec sa modlíme nasledovne: Verím v Boha....Sláva....Otče náš....3 x Zdravas na počesť sĺz, ktoré vyronila Panna Mária pri bolestiach. Tento ruženec sa modlí na upravenom sedembolestnom ruženci.
Verím Boha, Sláva, Otče náš, Zdravas Mária milostiplná
Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
ktorý nech rozmnožuje v nás
úctu k Sedembolestnej Matke,
dôveru k Sedembolestnej Matke,
lásku k Sedembolestnej Matke.

Tajomstvá:
1. Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.
2. S ktorým si do Egypta utekala.
3. Ktorého si s bolesťou tri  dni hľadala.
4. Ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste
5. Ktorého si videla na kríži umierať.
6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
7. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.

Každé tajomstvo sa modlí: Otče náš....Zdravas 7x....Sláva....Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný hlboko mi v srdce vtlač. Po poslednom tajomstve sa modlí: 3x Zdravas Mária...Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...
Modlime sa: Prosíme ťa Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.Návrat na obsah