Svedectva - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Svedectva

Bunky

Svedectva o Večeradle

VEČERADLO. Moje osobné prežívanie a svedectvo o stretnutiach na Večeradle, čo mi prinieslo do môjho života a ako ma obohatilo. Do obdobia spred 3 rokov som nemala žiadne skúsenosti s takouto formou duchovného zdieľania a prežívania. Skôr som sa zúčastňovala na púťach a predpokladala som, že je to dostačujúce pre môj duchovný rast. Mýlila som sa, ale to som mala možnosť zistiť až vtedy, keď som objavila niečo nové, doposiaľ nepoznané. Páter Adam si pripravil pre nás rôzne témy, kde vyžadoval, aby sme sa aktívne na nich podieľali. Témy vždy boli obohatené prácou s Bibliou. Tam sme mali vybrané vety z evanjelií, ktoré dotvárali danú tému. Zároveň sme naše stretnutie obohatili modlitbou na konkrétny úmysel. Páter vyžadoval, aby sme išli do hlbky, aby sme uvažovali nad tým, čo nám sv. Písmo ponúka vždy v každej chvíli. Tým, že to bolo niečo nové, otvorilo vo mne nový rozmer chápania Ducha. Musela som na sebe pracovať aj po inej stránke ako chápať len tento
svet.
Ponoriť sa do Biblie znamenalo pre mňa vrátiť sa 2000 rokov dozadu a začať od začiatku prehodnocovať svoj život. Priznávam zozačiatku to bolo náročné a unavujúce, pretože som veľa nechápala a veľa nechcela chápať. No dnes si bez sv. Písma neviem predstaviť svoj každodenný život. Boh ma vedie cez svoje slovo a ja mu dôverujem. Chcem každého povzbudiť, ak má čo i len najmenšiu možnosť začať na sebe pracovať aj cez formu duchovných stretnutí nech neváha, to Boh si vás
chce pritiahnuť bližšie k sebe a viesť vás.
Aké to malo ešte pozitívum? Dalo dokopy pár ľudí, ktorí potom aktívnejšie pracovali v chráme i pre farnosť. Boli sme zapálenejší pre Božie veci a naplňalo nás to. Určite je to krok vpred na vašej ceste k Bohu. Zmenilo ma Večedlo? Určita áno. Začala som na sebe pracovať, začala som veci brať vážne, mám pocit, že ma Boh drží v náručí a vedie po správnej ceste. Objaviť krásu Božieho slova je mimoriadny dar a želám ho každému z vás.
Viera - bývalá farníčka z Hronca

Za pôsobenia pána farára Cyryla vo farnosti Mýto pod Ďumbierom sa stretla skupinka ľudí z farnosti v očakávaní čo vlastne Večeradlo je? Stačilo prvé stretnutie a pochopili sme, že sme na správnom mieste. Pri čítaní statí zo svätého písma sa nám otvárali oči, stretli sme Pána. Tematický okruh spoznať Boha. Boh nepotrebuje nás, my potrebujeme Boha. Otvárali sme sa pre Boha a spoločenstvo ľudí vo Večeradle. Úžasné spoločné stretnutia na chate na Jarabej. Rezonuje v mysli veta TY SI BOH - JA SOM ČLOVEK. Hlboká úcta sklonenia, mlčania. Tešili sme sa a zrazu koniec - pán farár Cyryl odchádza. 
Nová nádej na večeradlo - Hronec. Dostáva sa nám do rúk Liturgia hodín. Nové poznanie modlitby chvál a vďaky. Prehlbovanie sa vo viere nedá odradiť okolnosťami, tým čo sa deje vo mne, aj keď je slnko a dážď. Týchto pár viet nestačí. Skúste a presvedčte sa aký je dobrý je Pán. 

Berta Kraliková  z Bystrej - byvalá farníčka Vášho p. farára

Keď som našla sms od p. farára, ktorý prosil ma o pár slov o Večeradle, prišlo mi vhod čítanie na dnes z Múd. 13,1 („Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chybovala znalosť Boha...“). Veľa ľudí si myslí, že keď chodia do kostola, privádzajú tam svoje deti, modlia sa, občas si prečítajú Sväté Písmo, pomáhajú vo farnosti a blížnym, sú hlboko veriaci a poznajú Boha. Veľký omyl! Až stretnutia na večeradle mi otvorili oči, ale hlavne srdce. Až keď som zistila, že Pán naozaj stojí pri dverách môjho srdca, klope a čaká....až vtedy som začala pomaly, pomaličky poznávať Boha, Jeho lásku a milosrdenstvo. Ja som si tieto naše stretnutia v spoločenstve nazvala „hodiny pre ducha od Ducha“, lebo naozaj boli nasýtením mojej duše. A môžem zodpovedne povedať, že ja – veriaca katolíčka – som zažila hlboké obrátenie. A podľa Sienkewicza „Kto sa raz obrátil, musí sa obracať stále“ – to trvá dodnes a verím, že bude trvať aj naďalej a navždy, lebo tento proces našťastie nikdy nekončí.....
Monika Akurátna z Mýta pod Ďumbierom, byvalá farníčka Vášho p. farára

Návrat na obsah