Kniha modlitieb - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Kniha modlitieb

Kniha modlitieb
Každú stredu v Sáse pred sv. omšou bude venovaný ruženec, v piatok v Pliešovciach na Hodine milosrdenstva ruženec Božieho milosrdenstva a na Modlitbovom stretnutí s Pannou Máriou na Bzovskej Lehôtke v sobotu o 18.00, v nedeľu o 9.20 na breviárí v Sáse za tieto intencie.

Návrat na obsah