Bunka 5 nová - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Bunka 5 nová

Bunky

1. Vlasta Kružliaková
2
. Jozef Kružliak
3
. Anna Kyseľová
4
. Mária Simanová
5
. Ažbeta Rellová
6
. Mária Chobodová
7
. Michalovská
8
. Anna Parobková
9
. Anna Volfinauová
10
. Zuzana Tomašovičová
11
. Jozef Zachenský
12
. Anna Zachenská
13
. Emilia Strharska

Návrat na obsah