Domov - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
Prosíme o finančné príspevky na opravu sakristie v Sáse. Potrebné je ešte 275 €.
Pán Boh zaplať
Knihu Príbeh svätej Rity nájdete na Zachej.sk
Elektronické zbierky na farnosť Sása
Doplňujúca webová stránka
Návrat na obsah