Domov - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
Doplňujúca webová stránka
Nájdeš tam veci pre ducha. Každý týždeň aktualizácia.
Súrne opravy kostola v Pliešovciach.
podrobnosti TU
Rapídna zbierka na novú pec na fare
 
 
V nedeľu 21.10.2018 sa pokazila pec na fare. Odborník posúdil, že nedá sa ju opraviť. Kto by chcel pomôcť finančne môže to urobiť osobne na farskom úrade, v kostole alebo na účet SK78 0900 0000 0000 7162 9025 GIBASKBX

Nová pec stala 1500 €. K peci v posledných dňoch sa dokupilo akumulačnú nádrž v cene 717 €.

Pán Boh zaplať za prácu zadarmo pri peci: Miroslav Zachenský, Miroslav Cepko, Juraj Paľov, Jozef Zachenský.
Za všetkých dobrodincov bude odslúžená sv. omša.
 
 
Zoznam dobrodincov:
p. Motýčaková 20 €, rodina Frnková 100 €, Jana Fusková 50 €, Viera Weissová Hronec 120 €, rodina Brodnianska 150 €, rodina Kružliaková ml. 20 €, Samko Kružliak 10 €, p. Červeňáková 10 €, bohuznáma Pliešovce 20 €, bohuznáma rodina Pliešovce 20 €, p. Miklošková 20 €, rodina Fusková 50 €, p. Sečkarová ml. 20 €, p. Sýkorová 10 €, rodina Sliacka 50 €, Dana Pavelková Bystrá 30 €, rodina Kružliaková st. 50 €, p. Chobodová 15 €, p. Ratkovská 10 €, Ružencové bratstvo Pliešovce 100 €, Katarína Kučerová 20 €, rodina Pohorelcová 50 €, ružencové bratstvo Bzovská Lehôtka 50 €, Ján Vatra 20 €, p. Makanová 40 €, p. M. Bosaková 20 €, p. Blanka Strharska 50 €, rodina Palková 10 €, rodina Mikulašová 40 €, bohuznáma 30 €, p. Volfinauová 20 €, rodina Parobková 10 €, bohuznáma 20 €, p. Matejka 20 €, rodina Popperová 20 €, p. Malatincová 10 €, bohuznáma Sása 20 €, p. Mária Raniaková 20 €, rodina Chamajová 20 €, p. Bartková 20 €, bohuznáma rodina 50 €, Ján Soboňa 50 €, bohuznáma Bzovská Lehôtka 20 €, Ružencové bratstvo Sása 100 €, Vladimír Vanka 50 €, bohuznámy 50 €, Marta Cutová 20 €, rodina Sterculová 20 €, p. Zuzana Babiaková 50 €, rodina Tomašovičová 50 €.

Aj TY môžeš byť na tomto zozname :) Pán Boh zaplať.
Sv. Mikuláš v Pliešovciach a Sáse 2018
Odpust sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse 2018
Posvätenie kríža na fare v Sáse 2018
20. výročie posvätenia kostola v Pliešovciach 2018
Posvätenie kríža na cintoríne v Pliešovciach 2018
Farská púť do Poľska 2018
Farské dožinky 2018
Nové okno v kostole v Pliešovciach 2018
Odpust Sedembolestne P.M. na Bzovskej Lehôtke 2018
Montáž kríža na cintoríne v Pliešovciach 2018
Brigáda pri dreve 2018
Príprava miesta pod kríž na cintoríne v Pliešovciach 2018
Inštalácia kríža pr fare 2018
Deň rodiny
Procesia Božieho Tela
Sviatok Božieho milosrdenstva v Pliešovciach
Návrat na obsah